du lịch chất lượng cao

“Khát” nhân lực du lịch chất lượng cao

Với đà tăng trưởng liên tục và xu hướng chuyển đổi cơ cấu theo hướng thu hút nguồn khách có mức chi tiêu cao hiện nay, tình trạng nguồn nhân lực vừa thiếu, vừa yếu khiến ngành du lịch đặt trong tình trạng “báo động đỏ”.