Du kích Long Phú

Về nơi khởi nguồn bài hát “Du kích Long Phú”

Với người dân huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), bài hát “Du kích Long Phú” đã trở thành một ca khúc bất hủ, niềm tự hào về vùng đất và con người nơi đây. Vùng đất – con người anh hùng, kiên trung trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta với những chiến công lừng lẫy.

Người Anh hùng 7 lần được gặp Bác Hồ

Ở xã An Thạnh Nhì, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) có ấp Sơn Ton. Đây là tên của Anh hùng Quân đội (nay là Anh hùng LLVTND) mà thời 9 năm chống Pháp đã tham gia Đội du kích Long Phú lừng danh, được ca sĩ, nhạc sĩ Quốc Hương thể hiện trong bài hát “Du kích Long Phú” làm rung động lòng người. Đặc biệt, ông đã có 7 lần được gặp Bác Hồ.