đủ điều kiện

Đơn khiếu nại của ông Trần Ngọc Hiến không đủ điều kiện thụ lý giải quyết

Báo Công an nhân dân nhận được đơn của ông Trần Ngọc Hiến ở xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với nội dung khiếu nại Quyết định số 2064/QĐ- UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Chơn (vợ ông) với ông Đỗ Văn Thắng.