dự báo hạn hán

Cảnh báo sớm thiên tai gắn với việc chủ động phòng chống

Hiện nay, năng lực cảnh báo và dự báo hạn hán của Việt Nam đã tiệm cận đến các công nghệ hiện đại nhất trên thế giới, như ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình động lực độ phân giải cao.