dự án nông

Nhiều sai phạm trong thực hiện dự án nông, lâm nghiệp ở Đắk Lắk

Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong tổng số 74 dự án đang được triển khai trên địa bàn tỉnh thì có 35 dự án đầu tư vào lĩnh vực trồng rừng, cải tạo và quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) trên diện tích hơn 30.000ha.