dự án nâng cấp đường

Mở rộng đường 39B chậm tiến độ: Bài học cho công tác quản lý đất đai

Sự thiếu thống nhất trong xác nhận diện tích đất qua các thời kỳ là nguyên nhân khiến người dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình không đồng tình với phương án đền bù GPMB.