dự án làm đường

Nỗi khổ từ những dự án làm đường với tốc độ “rùa”!

Trên địa bàn thị xã Đồng Xoài - trung tâm tỉnh lỵ Bình Phước hiện có rất nhiều tuyến đường đã được đầu tư xây mới hoặc nâng cấp nhưng không biết đến bao giờ mới hoàn thành vì nhiều lý do. Người dân sinh sống trên những tuyến đường trung tâm này ngày đêm phải khổ sở đương đầu với nắng bụi mưa lầy, mặc dù thị xã Đồng Xoài đang vào giai đoạn nước rút để lên thành phố vào cuối năm nay.