dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông có mức giá vé dự kiến từ 8.000 - 15.000 đồng

Theo dự thảo, phương án giá vé trên tuyến ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông sẽ có 3 mức giá, áp dụng theo tháng, ngày và lượt. Cụ thể, nếu đi theo tháng giá vé 200.000 đồng/người/tháng; 30.000 đồng/người/ngày (không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày).

Kiến nghị kéo dài thời gian hoàn thành hầm chui nút giao Thanh Xuân

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép kéo dài thời gian hoàn thành dự án xây dựng hầm chui quốc lộ 6, nút giao Thanh Xuân (Hà Nội) vào cuối tháng 1/2016.