Dự án Xây dựng

Hải Phòng hoàn thành và triển khai hàng loạt công trình quy mô lớn

Đây là các sự kiện được tổ chức vào ngày 9 - 5, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngay giải phóng Hải Phòng (13-5-1954 – 13-5-2019)

Thông tin chính thức việc đi vay tiền xây Trung tâm hành chính

Theo ông Phùng Khắc Đồng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, việc bán hoặc cho thuê nhà, đất, là các cơ quan hành chính sự nghiệp đã chuyển vào làm việc tại Trung tâm hành chính tập trung sẽ đủ tiền để trả nợ trong việc xây trung tâm hành chính của tỉnh này.