dự án PPP

Thu hút trên 71 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư theo hình thức công - tư

Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM cho biết, đến nay tại thành phố đã có 23 dự án đầu tư được ký kết theo hình thức đối tác công - tư và triển khai thực hiện. Tổng giá trị đầu tư đạt khoảng 71.172 tỉ đồng và tập trung chủ yếu ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, môi trường.

Bộ Giao thông Vận tải kêu khó quyết toán hợp đồng dự án BOT

Theo báo cáo của Bộ GTVT, các cơ quan của Bộ này gặp khó khăn trong việc xác định một số thông số tài chính trong giai đoạn vận hành dự án trong thanh lý, quyết toán hợp đồng dự án PPP, do thiếu văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn đối với việc định kỳ xác nhận, quyết toán các chỉ tiêu tài chính trong giai đoạn vận hành dự án.

Dự án PPP phải có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( KH&ĐT) - cơ quan soạn thảo Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật, Bộ KH&ĐT đã xin ý kiến rộng rãi về tính cần thiết của việc quy định một hạn mức được đầu tư PPP.