dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Xung quanh khiếu nại liên quan đến gói thầu 307 triệu USD

Liên quan đến sự việc liên doanh nước ngoài kiến nghị làm rõ việc bị loại khỏi gói thầu "Thiết kế, xây dựng, vận hành nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè" trị giá 307 triệu USD dù đã bỏ thầu thấp hơn 14 triệu USD, ngày 13-11, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã chính thức thông tin xung quanh khiếu nại của liên doanh này.

Đầu tư 524 triệu USD giai đoạn 2 dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Ngày 24-2, TP Hồ Chí Minh đã tiếp tục khởi động gói thầu xây lắp tuyến cống bao thuộc giai đoạn 2 dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè.