dự án Nha Trang Sao

Thu hồi hai dự án từng có hành vi đổ đất đá xâm lấn vịnh biển Nha Trang

Hai dự án du lịch từng bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính về hành vi đổ đất đá lấn chiếm vịnh biển Nha Trang đã bị thu hồi đất, mặt nước biển.

Xây dựng bãi tắm, tiện tay lấp luôn biển trái phép

Công ty cổ phần Nha Trang Sao, chủ đầu tư dự án đã có hành vi đổ đất đá, lấn biển ngoài phạm vi cho phép gần khu vực di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ ở phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang.