dự án Luật An toàn thông tin mạng

Tuần này, Quốc hội bàn về an toàn thông tin, an ninh hàng hải

Một trong những dự luật được quan tâm – dự án Luật An toàn thông tin (có ý kiến đề nghị đổi thành dự án Luật An toàn thông tin mạng vì phạm vi điều chỉnh trong môi trường mạng) sẽ được trình Quốc hội tuần này. Cùng với đó, vấn đề an ninh hàng hải cũng được đề cập trong dự án Bộ luật Hàng hải (sửa đổi).