dự án Luật An ninh mạng

Sáng nay Quốc hội thảo luận về Luật An ninh mạng

"Yêu cầu đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam  sẽ đáp ứng được yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với dữ liệu điện tử và xử lý các tình huống, hành vi trên không gian mạng xâm phạm ANQG, TTATXH" - báo cáo giải trình nêu rõ.

Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự án Luật An ninh mạng

Chiều 17-4, tại Hà Nội, Ban Soạn thảo dự án Luật An ninh mạng đã tổ chức họp, công bố quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập; đồng thời thảo luận và thống nhất nội dung đưa vào dự thảo Luật An ninh mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.