dự án Hòa Liên

Đeo kính, đội tóc giả để lừa bán đất lấy tiền cưới vợ

Nợ nần do banh bóng, Minh chia tay người yêu, về lại quê nhà rồi ra Đà Nẵng tìm kế mưa sinh. Sau khi lừa được 100 triệu đồng của ông D, Minh vào lại Bình Phước và dùng số tiền này để trả nợ và cưới vợ...