đự án

Dự án phòng, chống HIV/AIDS trị giá 26 triệu USD

Ngày 27-7, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố dự án mới kéo dài 5 năm, trị giá 26 triệu USD giúp tăng cường và duy trì bền vững công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.