dòng tiền đầu tư

Lãi suất trái phiếu Chính phủ sơ cấp giảm đầu năm

Nửa đầu tháng 1 năm 2015, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức 3 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP). Kết quả đã huy động được tổng cộng 5.826,7/8.500 tỷ đồng (đạt 68,5%). Điều này cho thấy, dòng tiền đầu tư có dấu hiệu quay trở lại thị trường trái phiếu. Nhu cầu mạnh mẽ của các thành viên đấu thầu đối với kỳ hạn 5 năm đã khiến lãi suất huy động giảm.

Bất động sản phía Tây Hà Nội tăng giá nhờ hạ tầng

Hạ tầng khu vực phía Tây Hà Nội đang phát triển kéo theo giá đất tăng 20-30% so với năm 2017– là minh chứng cho quy luật thị trường: hạ tầng phát triển đến đâu thì giá trị bất động sản gia tăng đến đó.