đóng mới

Phát hiện một hang động mới ở Cao nguyên đá Đồng Văn

Theo ông Hạng Dương Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, huyện vừa phát hiện thêm 1 hang động mới có cấu trúc thạch nhũ nguyên sơ tại thôn Lùng Khúy, xã Quản Bạ.

Đóng mới 44 tàu cá theo Nghị định 67/2014-NĐ-CP

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách các chủ tàu đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014-NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Trong đợt 1 năm 2016, trên địa bàn có 9 tàu, trong đó có 7 tàu khai thác hải sản xa bờ và 2 tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ.