động lực phát triển kinh tế

Không “sớm nắng chiều mưa” về chính sách

Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra 10 giải pháp giúp doanh nghiệp (DN) phát triển, trong đó Nhà nước đảm bảo sự ổn định lâu dài của chính sách, không sớm nắng chiều mưa, để doanh nghiệp yên tâm bỏ vốn đầu tư...

Vĩnh Long cần khơi thông các nguồn lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý đối với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, chuẩn bị các điều kiện xây dựng và triển khai kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, tạo được động lực đột phá mới.