đồng diễn Yoga

6.000 người tham gia đồng diễn Yoga

Ngày Quốc tế Yoga lần thức 5 tại Việt Nam với chủ đề “YOGA CHO CUỘC SỐNG XANH” tại 9 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Gia Lai, Tiền Giang, Sóc Trăng và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ diễn ra vào ngày 22-6 với khoảng 6.000 người tham gia đồng diễn và 10.000 người hưởng ứng.