đóng cửa xả đáy

Đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang

Căn cứ nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia và thực tế hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 36 chỉ đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào 14h30 ngày 12-8.