đóng cửa nhà hàng

Hà Nội còn 772 người phải giám sát y tế, 14.639 người cách ly tại cộng đồng

Trên địa bàn thủ đô Hà Nội hiện đã ghi nhận 54 trường hợp mắc COVID-19, thực hiện giám sát y tế đối với 772 trường hợp và cách ly tại động đồng 14.639 trường hợp...