đồng chí Vũ Văn Tiến

Bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trương ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương ( UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Tiến giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam, kiêm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Tổng biên tập của Tạp chí này...