đồng chí Trần Quốc Hương

Những điều muốn nói về ông – Đồng chí Trần Quốc Hương

Chúng tôi nhớ về ông, người bác, người đồng chí rất mực kính trọng. Tôi vẫn như thấy đang ngồi bên ông để nghe ông kể lại những câu chuyện về những năm tháng sôi động cuộc đời ông về một cán bộ Công an, người chỉ huy Tình báo tài năng...