đồng chí Trần Đắc Lợi

Bộ Công an tổ chức buổi báo cáo thời sự đến cán bộ chủ chốt

Ngày 10-3, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức buổi giao lưu, trao đổi, báo cáo thời sự cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các Cục, Vụ, viện, học viện, trường CAND trực thuộc Bộ và trực thuộc các Tổng cục.