đồng chí Nguyễn Đức Hà

Quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Chiều 30-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an chủ trì phối hợp với Đảng ủy các đơn vị trong khối trực thuộc Bộ trưởng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.