đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên

Cụm thi đua số 4 tổng kết phòng trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016

Ngày 11-11, tại Hưng Yên, đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua số 4 Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2016.