đồng chí Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu siết chặt chi tiêu

Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, năm qua thành phố đã nỗ lực giảm chi thường xuyên ngân sách từ 55,5% xuống còn 53,5%.

Hà Nội trong dòng chảy “liêm chính, kiến tạo và phục vụ”

Sau khi nhậm chức (tháng 4-2016), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết xây dựng tân Chính phủ thực sự là chính phủ liêm chính, kiến tạo và phục vụ.