đồng chí Mai Tiến Dũng

Xã hội hoá đua xe công thức 1

Trả lời câu hỏi về cơ sở pháp luật, kinh phí đầu tư, địa điểm đua xe Đua xe công thức 1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, theo Luật TDTT sửa đổi, có hiệu lực 1-1-2019 thì thẩm quyền thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, TP có quyền quyết định cho phép.