Đồng bằng sông Hồng

Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao nhất cả nước

Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao nhất cả nước. Mức giá của thành phố Hồ Chí Minh bằng 101,47% so với vị trí thứ hai là Hà Nội. 

Hà Nội thu hút 23,4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội hiện đang đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng với 3.013 dự án và 23,4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chiếm 58% tổng số dự án và 38% tổng vốn đầu tư của cả khu vực.

150 tỷ đồng tài trợ Chương trình “Nước sạch và Vệ sinh nông thôn”

Các tỉnh được nhận bao gồm: Phú Thọ là 15,9 tỷ đồng; Vĩnh Phúc 17,4 tỷ đồng; Quảng Ninh 12,6 tỷ đồng; Bắc Ninh 28,8 tỷ đồng; Hà Nam 24 tỷ đồng; Hà Nội 16,5 tỷ đồng; Hưng Yên 15,3 tỷ đồng; Thanh Hóa 19,5 tỷ đồng.

Khẩn trương tìm đối tác thử nghiệm khí hóa bể than sông Hồng

Để đối phó với tình trạng khan hiếm các nguồn năng lượng, đặc biệt là than, trong thời gian tới, Chính phủ đã đề ra việc khẩn trương đàm phán với đối tác nước ngoài và xác định địa điểm để thử nghiệm khí hóa bể than đồng bằng sông Hồng, kết hợp với thu hồi và lưu giữ carbon, trong giai đoạn từ nay đến 2020, tầm nhìn 2030.