đơn xin ở lại lớp

Thông tin phụ huynh xin cho con lớp 2 ở lại lớp 1 là bịa đặt

Ông Hận ngỡ ngàng cho biết gia đình không có làm đơn xin ở lại lớp cho con và bản thân ông cũng không biết chữ nên không biết nội dung lá đơn trên để tên ông nhằm mục đích gì.