đơn vị thi công

Lợi dụng thực hiện dự án kè chỉnh trị sông A Vương để khai thác vàng sa khoáng?

Sau khi tiếp nhận thông tin, tại dự án kè chỉnh trị sông A Vương xây dựng trung tâm hành chính xã Atiêng, huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, đã có tình trạng lợi dụng danh nghĩa dự án để khai thác vàng sa khoáng, khiến nước sông A Vương bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, chúng tôi tổ chức khảo sát thực tế làm rõ sự việc...