đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi

TP Cần Thơ dự kiến cắt giảm hơn 1.300 biên chế trong năm 2018

Thông tin từ Sở Nội vụ TP Cần Thơ, dự kiến trong năm 2018, TP Cần Thơ thực hiện cắt giảm thêm 1.334 biên chế (do Bộ Nội vụ thực hiện cắt giảm 515 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 và 819 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do chuyển sang loại hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên).