đơn thư khiếu nại

Xử lý đơn thư sai phải xin lỗi công dân bằng văn bản

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ sổ sách ghi chép việc tiếp dân, phân loại lại các đơn thư theo đúng quy định; có văn bản xin lỗi công dân đối với trường hợp phân loại, xử lý đơn thư sai. 

Hộp thư bạn đọc Báo CAND

Trong tuần, từ ngày 27-2 đến ngày 4-3 Báo CAND đã tiếp nhận 23 đơn thư của bạn đọc và 06 công văn trả lời của cơ quan chức năng. Báo CAND tiếp tục chuyển đơn thư của các ông bà có tên sau đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết:

Hộp thư bạn đọc Báo CAND số 3868

Trong tuần, từ ngày 20-2 đến ngày 26-2, Báo CAND đã tiếp nhận 13 đơn thư của bạn đọc và 3 công văn trả lời của cơ quan chức năng. Báo CAND đã chuyển đơn thư của các ông bà có tên sau đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết nhưng đến nay chưa nhận được trả lời:

97% đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm liên quan đến đất đai

Theo ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ đã nhận được 1.631 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường và khoáng sản từ các tổ chức, người dân tại các tỉnh thành trên cả nước.

Hộp thư bạn đọc số 3659

Từ ngày 25/7 đến ngày 31/7, Báo CAND đã tiếp nhận 32 đơn thư và 6 công văn trả lời của cơ quan chức năng. Báo CAND đã chuyển đơn thư của các ông bà có tên sau đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết nhưng hơn 30 ngày vẫn chưa nhận được văn bản trả lời:

Hộp thư bạn đọc ngày 16/6

Từ ngày 6/6 đến ngày 12/6, Báo CAND đã tiếp nhận 27 đơn thư và 5 công văn trả lời của cơ quan chức năng. Báo CAND đã chuyển đơn thư của các ông bà có tên sau đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết nhưng hơn 30 ngày vẫn chưa nhận được văn bản trả lời: