dọn phòng

Ngày thứ 6 Xanh - Sạch - Đẹp ở Bệnh viện K

Bệnh viện K phát động phong trào “Ngày thứ 6 xanh - sạch - đẹp” kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên y tế bệnh viện, người bệnh và người nhà người nhà cùng nhau dọn vệ sinh phòng bệnh, phòng khám, phòng làm việc vào lúc 16h chiều thứ 6 hàng tuần để bệnh viện xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn.