Đón đọc

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 313

Cảnh sát toàn cầu tuần số 313 phát hành ngày 17-5-2016, giá 3.900 đồng.Với những nội dung chính sau:

Đón đọc chuyên đề An ninh thế giới số 1558

Chuyên đề An ninh thế giới số 1558 sẽ phát hành vào sáng thứ Bảy, ngày 2/4/2016. Với những bài sau:

Đón đọc chuyên đề An ninh thế giới số 1556

Chuyên đề An ninh thế giới số 1556 sẽ phát hành vào sáng thứ Bảy, ngày 26/03/2016.

Đón đọc Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần số 304

Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần số 304 phát hành sáng ngày thứ Ba, 14/03/2016 với nhiều bài hấp dẫn:

Văn nghệ Công an số 280

Phát hành thứ năm, ngày 10-3-2016. Với các bài chính sau:

Đón đọc chuyên đề Văn nghệ Công an số 279

Chuyên đề Văn nghệ Công an số 279, phát hành thứ Năm, ngày 3-3-2016. Với các bài chính sau:

Đón đọc Văn nghệ Công an số 277

Văn nghệ Công an số 277, Phát hành thứ năm, ngày 18-2-2016. Với các bài chính sau:

Đón đọc chuyên đề An ninh thế giới số 1542

Chuyên đề An ninh thế giới số 1541 sẽ phát hành vào sáng thứ Bảy, ngày 26/1/2016.

Đón đọc Chuyên đề An ninh thế giới số 1.540

Chuyên đề An ninh thế giới số 1.540 phát hành sáng ngày thứ Tư, 20/1/2016, giá 3.900 đồng.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 272

Đón đóc Văn nghệ Công an số 272 Phát hành thứ năm, ngày 14-1-2016, giá bán lẻ 6.000 đồng/tờ.

Đón đọc Chuyên đề An ninh thế giới số 1534

Chuyên đề An ninh thế giới số 1534 phát hành sáng ngày thứ Tư, 30-12-2015, giá 3.900 đồng. Với nhiều bài hấp dẫn cùng các cây bút có tên tuổi.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 263

Văn nghệ Công an số 263 phát hành thứ năm, ngày 12/11/2015. Với các bài chính sau:

Đón đọc Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần số 287

Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần số 287 phát hành sáng ngày thứ Ba, 10/11/2015, giá 3.900 đồng.

Đón đọc Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần số 282

Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần số 282 phát hành thứ Ba, ngày 6/10/2015.

Đón đọc chuyên đề An ninh thế giới số 1.504

Chuyên đề An ninh thế giới số 1.504 phát hành sáng ngày thứ Tư, 16/9/2015. Bao gồm các bài chính sau đây:

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 276

Cảnh sát toàn cầu tuần số 276 phát hành ngày 25/8/2015, giá 3.900 đồng. Với những nội dung chính:

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 275

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 275 phát hành ngày 18/8/2015.