Đón đọc

Đón đọc Văn nghệ Công an số 360

Văn nghệ Công an số 360 phát hành thứ năm, ngày 21-9-2017.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 222

Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 222, phát hành sáng thứ Sáu 11-8, giá 3.900 đồng

Đón đọc chuyên đề Văn nghệ Công an số 354

Chuyên đề Văn nghệ Công an số 354, phát hành thứ Năm, ngày 10-8-2017.

Đón đọc chuyên đề CSTC Cuối tuần số 218

Chuyên đề CSTC Cuối tuần số 218, phát hành thứ sáu, ngày 14-7-2017, giá 3900 đồng.

Đón đọc An ninh thế giới giữa tháng số 114

Chuyên đề An ninh thế giới giữa tháng số 114 phát hành thứ hai, ngày 10-7-2017, giá 6.800 đồng.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 217

Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 217 phát hành ngày 7/7/2017, giá 3.900 đồng với những nội dung chính:

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 216

Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 216 phát hành ngày 30-6-2017, giá 3.900 đồng với những nội dung chính:

Đón đọc Chuyên đề An ninh thế giới Cuối tháng số 190

Chuyên đề An ninh thế giới Cuối tháng số 190 phát hành từ Thứ Bảy, ngày 24-6-2017 , giá 6.800 đồng.

Đón đọc Cảnh sát Toàn cầu số 367

Cảnh sát Toàn cầu số 367, phát hành thứ 3 ngày 13-6-2017, giá 3.900 đồng.

Đón đọc Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 211

Chuyên đề Cảnh Sát toàn cầu cuối tuần số 211, phát hành thứ Sáu, ngày 26-5-2017, giá 3.000 đồng.

Đón đọc Chuyên đề An ninh thế giới Cuối tháng số 189

Chuyên đề An ninh thế giới Cuối tháng số 189 phát hành từ Thứ Năm, ngày 25-5-2017 , giá 6.800 đồng.

Đón đọc Chuyên đề Cảnh sát Toàn cầu tuần số 364

Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần số 364 phát hành ngày 23-5-2017, giá 3.900 đồng.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 208

Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 208, phát hành ngày 5-5-2017, giá 3.900 đồng. Với các nội dung chính sau:

Đón đọc An ninh Thế giới giữa tháng số 111

Phát hành Thứ Hai, ngày 10-4-2017, với các nội dung:

Đón đọc Văn nghệ Công an số 331

Văn nghệ Công an số 331, phát hành thứ năm, ngày 9-3-2017.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 197

Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 197, phát hành ngày 17-2-2017, giá 3.900 đồng. Với các nội dung chính sau:

Văn nghệ Công an Xuân Đinh Dậu

Phát hành thứ sáu, ngày 13-1-2017. Văn nghệ Công an Xuân Đinh Dậu (số 326+327) với sự tham gia cộng tác của nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi trong cả nước. Bên cạnh những sáng tác mới, các truyện dịch là các bài chính luận, phê bình, bút ký, phóng sự… đặc sắc.