Đón đọc

Mời các bạn đón đọc cảnh sát toàn cầu tuần số 263

Chuyên đề cảnh sát toàn cầu tuần số 263, phát hành ngày 1-6-2018, giá 3.900 đồng

Mời các bạn đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 255

Báo Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 255 phát hành ngày 6-4-2018, giá 3.900 đồng.

Mời độc giả đón đọc báo Cảnh sát toàn cầu tuần số 405

Báo Cảnh sát toàn cầu tuần số 405 phát hành ngày thứ ba ngày 20- 3 -2018, giá 3.900 đồng

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 404 với nhiều bài hấp dẫn

Cảnh sát toàn cầu tuần số 404 phát hành ngày 13-3-2018, giá 3.900 đồng

Đón đọc Chuyên đề An ninh thế giới Giữa tháng số 122

Chuyên đề An ninh thế giới Giữa tháng số 122 phát hành từ Thứ bảy, ngày 10-3-2018 , giá 6.800 đồng.

Đón đọc CSTC tuần số 403 Phát hành ngày 6-3-2018

Mời độc giả đón đọc CSTC tuần số 403 Phát hành ngày 6-3-2018.

Đón đọc CSTC cuối tuần số 250

Mời độc giả đón đọc CSTC cuối tuần số 250, phát hành ngày 2-3-2018, giá 3.900đ, với những nội dung sau:

Đón đọc Chuyên đề An ninh thế giới Cuối tháng số 198

Chuyên đề An ninh thế giới Cuối tháng số 198 phát hành từ Chủ nhật, ngày 25-2-2018 , giá 6.800 đồng.

Đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 249

Mời các bạn đón đọc Cảnh sát toàn cầu tuần số 249 Phát hành ngày 23-2-2018, giá 3.900 đồng,  với các nội dung sau:

Đón đọc CSTC tuần số 400

Mời độc giả đón đọc CSTC tuần số 400 phát hành ngày 30-1-2018

Đón đọc Văn nghệ Công an số 374

Văn nghệ Công an số 374, phát hành thứ năm, ngày 28-12-2017. Với các bài chính sau:

Đón đọc Chuyên đề An ninh thế giới giữa tháng số 119

Chuyên đề An ninh thế giới giữa tháng số 119 phát hành từ Chủ nhật, ngày 10-12-2017, giá 6.800 đồng.

Đón đọc CSTC cuối tuần số số 235

CSTC cuối tuần số số 235, phát hành ngày 10-11-2017, giá 3.900đ

Đón đọc Văn nghệ Công an số 366

Mời độc giả Đón đọc Văn nghệ Công an số 366 Phát hành thứ năm, ngày 2-11-2017.

Đón đọc CSTC cuối tuần số 233

CSTC cuối tuần số 233 phát hành ngày 27-10-2017, giá 3.900đ, với những nội dung chính sau:

Đón đọc Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần số 385

Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần số 385 phát hành sáng ngày thứ Ba, 17/10/2017, giá 3.900 đồng

Đón đọc Chuyên đề An ninh thế giới Cuối tháng số 193

Chuyên đề An ninh thế giới Cuối tháng số 193 phát hành từ Thứ Hai, ngày 25-9-2017 , giá 6.800 đồng.