đón Tết cổ truyền

Người dân Lý Sơn dựng cây nêu đón Tết

Sáng 18-1, các đình làng, dinh miếu, các tộc họ trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nghi thức dựng cây nêu (hay còn gọi là trồng đu lên phướn) để đón Tết cổ truyền dân tộc. Đây là nghi lễ truyền thống được người dân đảo gìn giữ gần 300 năm nay.

Người dân đảo Lý Sơn dựng cây Nêu đón Tết cổ truyền

Hàng năm, cứ sau nghi thức đưa ông Táo về trời là các đình làng, miếu mạo và các nhà thờ họ trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) lại tổ chức dựng câu Nêu (hay Trồng đu lên phướng - theo cách gọi của người dân trên đảo) để ăn Tết cổ truyền của dân tộc.