đối tượng ưu đãi

Tiếp thu ý kiến góp ý Nghị định về lệ phí trước bạ:Tránh mở rộng quá mức đối tượng ưu đãi

Sau hơn 1 tháng lấy ý kiến góp ý về của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân về dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (LPTB), Bộ Tài chính đã “chốt” một số điều khoản quan trọng.

4 đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế vừa thông tin nêu rõ 4 đối tượng được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN).