đối tượng phản động

Từ bỏ lỗi lầm, Ma Dốch vươn lên trở thành nông dân điển hình ở Phú Yên

Ra tù nương rẫy chẳng còn, đàn bò mất hết, chán nản vô cùng, nhưng nhìn hai đứa con đói ăn, thiếu mặc, nên Ma Dốch kiên quyết không tiếp xúc kẻ xấu để nỗ lực sản xuất chăn nuôi vượt khó.