đối tượng Nguyễn Xuân Long

Làm rõ đối tượng tung tin đồn thất thiệt Việt Nam đổi tiền7

Nguyễn Xuân Long sử dụng facebook thông tin đăng tải lên trang “Vịt Bầu” với mục đích tạo sự rối loạn, bất ổn về kinh tế, từ đó gây bất ổn về chính trị ở Việt Nam...