đời tư trên báo chí

Đâu là ngưỡng của việc khai thác đời tư trên báo chí?

Nhiều đại biểu Quốc hội đặt vấn đề nhiều cơ quan báo chí đưa tin quá cụ thể về thông tin đời tư trong các vụ án nghiêm trọng và đề nghị Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng nêu giải pháp.