đội nắng

Công nhân "đội nắng" hối hả kè hồ Gươm

Dưới cái nắng như đổ lửa giữa mùa hè, các công nhân vẫn đang hối hả thi công dự án kè hồ Gươm.

Dòng người đội nắng viếng lăng Bác

Ngày 19-5, dù trời rất nắng vẫn có những đoàn người dài vào lăng viếng Bác.