đội nắng

CSGT đội nắng xử lý hóa chất vương vãi trên đường

Tổ CSGT cùng người dân đã đội nắng xúc cát rãi xuống đường phủ lên lớp hóa chất tránh các phương tiện lưu thông trên đường bị trượt ngã...

Dòng người đội nắng viếng lăng Bác

Ngày 19-5, dù trời rất nắng vẫn có những đoàn người dài vào lăng viếng Bác.