Đổi mới phong cách

Kỷ luật gần 400 nhân viên y tế qua đường dây nóng

Vấn đề ứng xử của nhân viên y tế với bệnh nhân vốn như một “căn bệnh trầm kha” nhiều năm, nhưng mới chỉ được Bộ Y tế thực sự quan tâm và tìm ra giải pháp căn bản những năm gần đây bằng các biện pháp quyết liệt.

Bao giờ sẽ chấm dứt thái độ hách dịch, cửa quyền với người bệnh?

Với việc 4 bệnh viện lớn ký cam kết với Bộ Y tế “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” có thể thấy quyết tâm thay đổi của ngành y tế.

Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế

Ngày 22/4, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh” với sự tham dự của bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội và 10.000 cán bộ y tế ở 715 điểm cầu trên cả nước.