Đổi mới

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới chương trình sách giáo khoa GDPT

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị về việc thực hiện đẩy mạnh đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bình Phước phải trở thành tỉnh tiên phong đổi mới, giàu có của vùng Đông Nam bộ

Tối 2-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ kỷ niệm Bình Phước 20 năm phát triển (1/1/1997 – 1/1/2017). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước"

Ngày 12-12, tại Bình Dương, Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước".

Tôn vinh những thành tựu tiêu biểu của 30 năm đổi mới qua nét vẽ

Triển lãm "Mở cửa" - Mỹ thuật 30 năm thời kì đổi mới” (1986-2016) đang diễn ra tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam là triển lãm đầu tiên mang tính tổng kết thành tựu của một giai đoạn 30 năm thời kì đổi mới, nhằm vinh danh một thế hệ nghệ sĩ của Mỹ thuật Việt Nam đương đại.

Thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, đổi mới, sáng tạo khoa học công nghệ

Trong dự thảo Báo cáo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng tiếp tục ghi nhận: "Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, làm cho khoa học, công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh".

Dành 300 tỉ đồng đổi mới công nghệ quốc gia

Bắt đầu từ tháng 1/2015, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia bắt đầu xét chọn đề tài để tài trợ. Đây là năm đầu tiên Quỹ triển khai nhiệm vụ với tổng kinh phí là 300 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương.

Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, năm 2015, công tác tuyên giáo cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ.