đội lốt hàng Việt Nam

Tiếp tục giám sát chặt và xử lý nghiêm

Theo báo cáo của Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu, số lượng nhôm tồn ở Bà Rịa – Vũng Tàu lên đến 1,8 triệu tấn với trị giá khoảng hơn 4 tỷ USD.