dời lễ tốt nghiệp

Tránh COVID-19, trường Đại học dời ngày lễ tốt nghiệp

Ngày 4/12, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã ra thông báo đến các đơn vị, yêu cầu thực hiện nghiêm túc. Trong đó, trường sẽ tạm hoãn các hoạt động tập trung đông người ở trường trong tháng 12, bao gồm lễ tốt nghiệp, ngày hội khởi nghiệp và ngày hội mở (cho học sinh THPT đến tham quan trường).