đòi 5 triệu tiền chuộc

Trộm xe máy rồi đòi nạn nhân trả tiền chuộc

Sau khi lấy trộm xe máy, Giàu yêu cầu chủ xe trả 5 triệu tiền chuộc. Công an vào cuộc điều tra làm rõ thủ phạm nên bắt giữ.