doanh nghiệp thiếu lao động

Nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng thiếu lao động trầm trọng

Tình trạng thiếu nhiều lao động đang xảy ra tại một số doanh nghiệp KCN Tràng Duệ (huyện An Dương) và VSIP (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).